Data Data Agama

Data Data Agama

313 NAMA RASUL-RASUL

BARANGSIAPA MENULIS NAMA-NAMA RASUL DAN MENYIMPANNYA DI DALAM RUMAH

ATAU MEMBACANYA

BAHKAN MENANGGUNGNYA

KERANA HENDAK MEMBESARKAN BAGI MEREKA DAN HENDAK MEMULIAKAN MEREKA,

MAKA DIMUDAHKAN KE ATASNYA SEGALA PEKERJAAN DUNIA DAN AKHIRAT DAN DIBUKAKAN KE-ATASNYA SEGALA PINTU KEBAIKAN DAN DITURUNKAN KE ATASNYA SEGALA RAHMAT, BERKAT DAN DIANGKAT DARINYA SEGALA KEJAHATAN,

MAKA INILAH NAMA-NAMA MEREKA SEBANYAK 313 ORANG…

AMIN…


1. ADAM (1)

2. SYITH

3. ANUS

4. QINAQ

5. MAHYAIL

6. AKHNUKH

7. IDRIS (2)

8. MUTARASHDAKH

9. NUH (3)

10. HUD (4)

11. ABHAF

12. MARDARIM

13. SYARAQ

14. SALLEH (5)

15. AZFAHSYA

16. SAFWAN

17. HANZALAH

18. LUT (6)

19. ISAN

20. IBRAHIM (7)

21. ISMAIL (8)

22. ISHAQ (9)

23. YA’KUB (10)

24. YUSUF (11)

25. SYAMAIL

26. SYUIB (12)

27. MUSA (13)

28. LUTAN

29. YA’WA

30. HARUN (14)

31. KALIL

32. YUSHA’

33. DANIAL

34. YUNUSH

35. BALIA

36. ARMIA

37. YUNUS (15

38. ILYAS (16)

39. SULAIMAN (17)

40. DAUD (18)

41. ILYASA’ (19)

42. AYYUB (20)

43. AUS

44. ZANIN

45. ALHAMIA

46. SABIT

47. GHABIR

48. HAMILAN

49. ZULKIFLI (21)

50. UZAIR

51. IZQALAN

52. ‘IZAN

53. ALWUN

54. ZAIN

55. ‘AZIM

56. HARBUD

57. SYAZAN

58. SA’AD

59. GHOLIB

60. SYAMAS

61. SYAM’UN

62. QOYADH

63. SODHO

64. SORAM

65. INADH

66. SAYAM

67. AUDHUN

68. BUYURZAR

69. KAZUL

70. BASAL

71. BASAN

72. LAKHIN

73. GHALDAT

74. RASUGH

75. RASHAIN

76. ALMUN

77. LUGH

78. BARSUA

79. AL AZIM

80. RASYAD

81. SYARIB

82. HAIBAL

83. MILAN

84. IMRAN

85. HARYIB

86. JURAIT

87. SYAMAG

88. SARIKH

89. SAFAN

90. QUBAIL

91. DHOGFA’

92. ISUN

93. ISAF

94. SODIF

95. BARWAQ

96. HASIM

97. HIYAM

98. ASIM

99. WAJAN

100. MISDA’

101. ARIS

102. SYARJIL

103. KHORBIL

104. KHORQIL

105. ASYMU’IL

106. SHAMDAM

107. KABIR

108. SIBAT

109. UBBAD

110. BASLAKH

111. RAIHAN

112. AMDAN

113. MIRQAN

114. HINAN

115. LUHANA

116. WALAM

117. BA’YUL

118. BASAS

119. HABAN

120. AFLIQ

121. QAZIM

122. NASIR

123. AURIS

124. MADH’AS

125. JUZAIMAH

126. SYARU

127. WAHIL

128. MA’NA’IL

129. MUDRIK

130. HARIM

131. BARAQ

132. HARMIL

133. JABID

134. ZARQAN

135. ASFUN

136. BARJAJ

137. NAWA

138. HAZRAIN

139. ASHBIL

140. ATAF

141. MUHIL

142. ZANJIL

143. SYAMTAN

144. ALQUM

145. HUWAILID

146. SOLAH

147. SANUKH

148. RAMIL

149. ZAMIL

150. QASIM

151. BAYIL

152. BAZAL

153. KABLAN

154. BATAR

155. HAJIM

156. JAWAH

157. JAMIR

158. HAJAN

159. RASAL

160. WASAM

161. RADAN

162. SADAM

163. SYUSHA

164. JAZAN

165. SOHAD

166. SOBHAN

167. KALWAN

168. SOAD

169. GHOFRAN

170. GHAYAR

171. BULDAKH

172. HAIDAN

173. LAWA

174. HAIRA’

175. NASO

176. HANAK

177. HAFIKH

178. KASYIKH

179. LAFAS

180. NAYAM

181. HASYIM

182. HIJAM

183. MAIZAD

184. ASIMAN

185. RAHILA

186. LATAF

187. BARTHAFURAN

188. ABAN

189. AURAIS

190. MUHMATASAR

191. ANIN

192. NAMAKH

193. HANDAWIL

194. MABSHAL

195. MUDH’ATAM

196. THOMIL

197. THOBIKH

198. MAHMAM

199. HAJRAM

200. ‘ADUN

201. MANBAD

202. BARUN

203. RAWAN

204. MA’BAN

205. MAZAHIM

206. YAHID

207. LAMA

208. FARDAN

209. JABAR

210. SALUM

211. ‘IS

212. HARBAN

213. JABUK

214. YABUJ

215. MINAT

216. QANUH

217. DARBAN

218. SOKHAM

219. HARODH

220. HIRADH

221. HARQIA

222. NUKMAN

223. AZMIL

224. MAZHAM

225. MAIDAS

226. YANUKH

227. YUNUS

228. SASAN

229. FARYAM

230. FARYUSH

231. SUHAIB

232. RUKNU

233. RUKHNU

234. AMIR

235. SAHNAQ

236. ZAHUN

237. HINIM

238. AYAB

239. SOBAH

240. ARFUN

241. MIKHLAD

242. MARHAM

243. SONID

244. GHALIB

245. ABDULLAH

246. ADRAZIN

247. ADSAR

248. ZAHRAN

249. BAYA’

250. NADZIR

251. HAURIN

252. KAIWASYIM

253. FATWAN

254. ‘ABUN

255. RABAKH

256. SOBAKH

257. MASLUN

258. HIJAN

259. RUBAL

260. RABUN

261. MA’ILA

262. SAYAN

263. ARJIL

264. BAIGHIN

265. MATDHOH

266. ROHIN

267. MAHRAS

268. SAKHIN

269. HIRFAN

270. MAHMUN

271. HAUDHAN

272. ALBA’UN

273. WA’DU

274. RAKHYUL

275. BAIGHAN

276. BAITIHUR

277. HAUZOBAN

278. ‘AMIL

279. ZAHRAM

280. ‘AIS

281. SOBIH

282. YATBA’

283. JARAH

284. SUHAIB

285. SOBHAN

286. KALMAN

287. YUKH

288. SAMYUN

289. ‘IRDHUN

290. AUHAR

291. YALBAQ

292. BARA’

293. ‘AIL

294. KAN’AN

295. HAFDUN

296. HISMAN

297. YASMA’

298. ‘IRFUR

299. ARMIN

300. FADHAN

301. SOFA

302. SYAM’UN

303. RASAS

304. IQLABUN

305. SYAKHAM

306. KHA’IL

307. AKHYAL

308. HAYAJ

309. ZAKARIA 22

310. YAHYA 23

311.JARJIS

312. ISA BIN MARYAM (24)

313 . MUHAMMAD S.A.W (25)

sumber : http://mistik-items.blogspot.com/2011/01/313-nama-rasul-rasul.html

—————————————————————————————————————————————————-

Haji

Haji (Bahasa Arab: حج‎; transliterasi: Hajj) adalah rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Zulhijah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.

Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijah ketika umat Islam bermalam di Mina, wukuf (berdiam diri) di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijah, dan berakhir setelah melempar jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10 Zulhijah. Masyarakat Indonesia lazim juga menyebut hari raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini.

Definisi

Secara lughawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. [1] Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti qashd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara’, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Yang dimaksud dengan temat-tempat tertentu dalam definisi diatas, selain Ka’bah dan Mas’a(tempat sa’i), juga Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Adapun amal ibadah tertentu ialah thawaf, sa’i, wukuf, mazbit di Muzdalifah, melontar jumrah, mabit di Mina, dan lain-lain. [2]

Latar belakang ibadah haji

Orang-orang Arab pada zaman jahiliah telah mengenal ibadah haji ini yang mereka warisi dari nenek moyang terdahulu dengan melakukan perubahan disana-sini. Akan tetapi, bentuk umum pelaksanaannya masih tetap ada, seperti thawaf, sa’i, wukuf, dan melontar jumrah. Hanya saja pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai lagi dengan syariat yang sebenarnya. Untuk itu, Islam datang dan memperbaiki segi-segi yang salah dan tetap menjalankan apa-apa yang telah sesuai dengan petunjuk syara’ (syariat), sebagaimana yang diatur dalam al-Qur’an dan sunnah rasul. [2] Latar belakang ibadah haji ini juga didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh nabi-nabi dalam agama Islam, terutama nabi Ibrahim (nabinya agama Tauhid). Ritual thawaf didasarkan pada ibadah serupa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelum nabi Ibarahim. Ritual sa’i, yakni berlari antara bukit Shafa dan Marwah (daerah agak tinggi di sekitar Ka’bah yang sudah menjadi satu kesatuan Masjid Al Haram, Makkah), juga didasarkan untuk mengenang ritual istri kedua nabi Ibrahim ketika mencari susu untuk anaknya nabi Ismail. Sementara wukuf di Arafah adalah ritual untuk mengenang tempat bertemunya nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi, yaitu asal mula dari kelahiran seluruh umat manusia.

Jenis ibadah haji

Setiap jamaah bebas untuk memilih jenis ibadah haji yang ingin dilaksanakannya. Rasulullah SAW memberi kebebasan dalam hal itu, sebagaimana terlihat dalam hadis berikut.

Aisyah RA berkata: Kami berangkat beribadah bersama Rasulullah SAW dalam tahun hajjatul wada. Di antara kami ada yang berihram, untuk haji dan umrah dan ada pula yang berihram untuk haji. Orang yang berihram untuk umrah ber-tahallul ketika telah berada di Baitullah. Sedang orang yang berihram untuk haji jika ia mengumpulkan haji dan umrah. Maka ia tidak melakukan tahallul sampai dengan selesai dari nahar.[3][1]

Berikut adalah jenis dan pengertian haji yang dimaksud.[1]

 • Haji ifrad, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut ifrad bila sesorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian ihram di miqat-nya, orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji dahulu. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umrah.
 • Haji tamattu’, mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai dengan melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulah haji, lain bertahallul. Kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji, ditahun yang sama. Tamattu’ dapat juga berarti melaksanakan ibadah di dalam bulan-bulan serta di dalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal.
 • Haji qiran, mengandung arti menggabungkan, menyatukan atau menyekaliguskan. Yang dimaksud disini adalah menyatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji qiran dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak miqat makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama. Menurut Abu Hanifah, melaksanakan haji qiran, berarti melakukan dua thawaf dan dua sa’i.

Kegiatan ibadah haji

Seorang haji di masa Hindia Belanda (litografi berdasarkan gambar oleh Auguste van Pers, 1854)

Berikut adalah kegiatan utama dalam ibadah haji berdasarkan urutan waktu:

 • Sebelum 8 Zulhijah, umat Islam dari seluruh dunia mulai berbondong untuk melaksanakan Tawaf Haji di Masjid Al Haram, Makkah.
 • 8 Zulhijah, jamaah haji bermalam di Mina. Pada pagi 8 Zulhijah, semua umat Islam memakai pakaian Ihram (dua lembar kain tanpa jahitan sebagai pakaian haji), kemudian berniat haji, dan membaca bacaan Talbiyah. Jamaah kemudian berangkat menuju Mina, sehingga malam harinya semua jamaah haji harus bermalam di Mina.
 • 9 Zulhijah, pagi harinya semua jamaah haji pergi ke Arafah. Kemudian jamaah melaksanakan ibadah Wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di padang luas ini hingga Maghrib datang. Ketika malam datang, jamaah segera menuju dan bermalam Muzdalifah.
 • 10 Zulhijah, setelah pagi di Muzdalifah, jamaah segera menuju Mina untuk melaksanakan ibadah Jumrah Aqabah, yaitu melempar batu sebanyak tujuh kali ke tugu pertama sebagai simbolisasi mengusir setan. Setelah mencukur rambut atau sebagian rambut, jamaah bisa Tawaf Haji (menyelesaikan Haji), atau bermalam di Mina dan melaksanakan jumrah sambungan (Ula dan Wustha).
 • 11 Zulhijah, melempar jumrah sambungan (Ula) di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga.
 • 12 Zulhijah, melempar jumrah sambungan (Ula) di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga.
 • Sebelum pulang ke negara masing-masing, jamaah melaksanakan Thawaf Wada’ (thawaf perpisahan).

Lokasi utama dalam ibadah haji

Makkah Al Mukaromah

Di kota inilah berdiri pusat ibadah umat Islam sedunia, Ka’bah, yang berada di pusat Masjidil Haram. Dalam ritual haji, Makkah menjadi tempat pembuka dan penutup ibadah ini ketika jamaah diwajibkan melaksanakan niat dan thawaf haji.

Arafah

Kota di sebelah timur Makkah ini juga dikenal sebagai tempat pusatnya haji, yiatu tempat wukuf dilaksanakan, yakni pada tanggal 9 Zulhijah tiap tahunnya. Daerah berbentuk padang luas ini adalah tempat berkumpulnya sekitar dua juta jamaah haji dari seluruh dunia. Di luar musim haji, daerah ini tidak dipakai.

Muzdalifah

Tempat di dekat Mina dan Arafah, dikenal sebagai tempat jamaah haji melakukan Mabit (Bermalam) dan mengumpulkan bebatuan untuk melaksanakan ibadah jumrah di Mina.

Mina

Tempat berdirinya tugu jumrah, yaitu tempat pelaksanaan kegiatan melontarkan batu ke tugu jumrah sebagai simbolisasi tindakan nabi Ibrahim ketika mengusir setan. Dimasing-maising tempat itu berdiri tugu yang digunakan untuk pelaksanaan: Jumrah Aqabah, Jumrah Ula, dan Jumrah Wustha. Di tempat ini jamaah juga diwajibkan untuk menginap satu malam.

Madinah

Adalah kota suci kedua umat Islam. Di tempat inilah panutan umat Islam, Nabi Muhammad SAW dimakamkan di Masjid Nabawi. Tempat ini sebenarnya tidak masuk ke dalam ritual ibadah haji, namun jamaah haji dari seluruh dunia biasanya menyempatkan diri berkunjung ke kota yang letaknya kurang lebih 330 km (450 km melalui transportasi darat) utara Makkah ini untuk berziarah dan melaksanakan salat di masjidnya Nabi. Lihat foto-foto keadaan dan kegiatan dalam masjid ini.

Haji Arbain

Haji Arbain (bahasa Arab: اربعين arba’in, artinya “empat puluh”) adalah ibadah haji yang disertai dengan salat fardhu sebanyak 40 kali di Masjid An-Nabawi Madinah tanpa terputus. Ibadah ini seringkali dikerjakan oleh jamaah haji dari Indonesia. Dalam pelaksanaannya, mereka setidak-tidaknya tinggal di Madinah saat haji selama 8 atau 9 hari, dan dengan perhitungan sehari akan salat wajib sebanyak 5 kali dan selama 8 atau 9 hari maka akan tercukupi jumlah 40 kali salat wajib tanpa terputus.

Tempat bersejarah

Berikut ini adalah tempat-tempat bersejarah, yang meskipun bukan rukun haji, namum biasa dikunjungi oleh para jemaah haji atau peziarah lainnya[4]:

Jabal Nur dan Gua Hira

Jabal Nur terletak kurang lebih 6 km di sebelah utara Masjidil Haram. Di puncaknya terdapat sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Hira. Di gua inilah Nabi Muhammad saw menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-‘Alaq ayat 1-5.

Jabal Tsur

Jabal Tsur terletak kurang lebih 6 km di sebelah selatan Masjidil Haram. Untuk mencapai Gua Tsur ini memerlukan perjalanan mendaki selama 1.5 jam. Di gunung inilah Nabi Muhammad saw dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kepungan orang Quraisy ketika hendak hijrah ke Madinah.

Jabal Rahmah

Yaitu tempat bertemunya Nabi Adam as dan Hawa setelah keduanya terpisah saat turun dari surga. Peristiwa pentingnya adalah tempat turunnya wahyu yang terakhir pada Nabi Muhammad saw, yaitu surat Al-Maidah ayat 3.

Jabal Uhud

Letaknya kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Di bukit inilah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin melawan kaum musyrikin Mekah. Dalam pertempuran tersebut gugur 70 orang syuhada di antaranya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad saw. Kecintaan Rasulullah saw pada para syuhada Uhud, membuat beliau selalu menziarahinya hampir setiap tahun. Untuk itu, Jabal Uhud menjadi salah satu tempat penting untuk diziarahi.

Makam Baqi’

Baqi’ adalah tanah kuburan untuk penduduk sejak zaman jahiliyah sampai sekarang. Jamaah haji yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi’, letaknya di sebelah timur dari Masjid Nabawi. Di sinilah makam Utsman bin Affan ra, para istri Nabi, putra dan putrinya, dan para sahabat dimakamkan. Ada banyak perbedaan makam seperti di tanah suci ini dengan makam yang ada di Indonesia, terutama dalam hal peletakan batu nisan.

Masjid Qiblatain

Pada masa permulaan Islam, kaum muslimin melakukan salat dengan menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina. Pada tahun ke-2 H bulan Rajab pada saat Nabi Muhammad saw melakukan salat Zuhur di masjid ini, tiba-tiba turun wahyu surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan agar kiblat salat diubah ke arah Kabah Masjidil Haram, Mekah. Dengan terjadinya peristiwa tersebut maka akhirnya masjid ini diberi nama Masjid Qiblatain yang berarti masjid berkiblat dua.

Embarkasi haji di Indonesia

Embarkasi haji di Indonesia dibagi dalam 12 kelompok:

Rekaman tragedi ibadah haji

 • Desember 1975: 200 jamaah tewas di dekat kota Makkah setelah sebuah pipa gas meledak dan membakar sepuluh tenda.
 • 4 Desember 1979: 153 jamaah tewas dan 560 lainnya terluka setelah petugas keamanan Arab Saudi yang dibantu tentara Perancis mencoba membebaskan Masjidil Haram yang disandera sekelompok militan selama dua minggu.
 • 31 Juli 1987: 402 jamaah tewas, 275 di antaranya dari Iran, setelah ribuan jamaah Iran yang melakukan demonstrasi mendapat perlawanan fisik dari keamanan Arab Saudi. Akibat dari insiden itu Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, yang akhirnya tidak mengirimkan jamaahnya ke Makkah hingga tahun 1991.
 • 10 Juli 1989: satu jamaah tewas dan 16 terluka akibat penembakan di dalam Masjidil Haram. Akibatnya 16 orang Kuwait yang melakukan penyerangan dihukum tembak mati.
 • 15 Juli 1989: lima jamaah asal Pakistan tewas dan 34 lainnya terluka akibat insiden penembakan oleh sekelompok orang bersenjata di perumahan mereka di Makkah.
 • 2 Juli 1990: 1.426 jamaah tewas kebanyakan dari Asia akibat terperangkap di dalam terowongan Mina.
 • 24 Mei 1994: 270 jamaah tewas akibat saling dorong dan injak di Mina.
 • 7 Mei 1995: tiga jamaah tewas akibat kebakaran di Mina.
 • 15 April 1997: 343 jamaah tewas dan 1.500 lainnya terluka karena kehabisan napas karena terjebak di dalam kebakaran tenda di Mina.
 • 9 April 1998: 118 jamaah tewas karena berdesak–desakkan saat pelaksanaan lontar jumroh.
 • 5 Maret 2001: 35 jamaah tewas serta puluhan lainnya luka – luka karena berdesak – desakan di Jammarat.
 • 11 Februari 2003: 14 jamaah tewas di Jumrotul Mina – enam di antaranya wanita.
 • 1 Februari 2004: Sebanyak 251 jamaah tewas selama pelaksanaan lontar jumrah.
 • 23 Januari 2005: 29 jamaah tewas akibat banjir terburuk dalam 20 tahun terakhir di Madinah.
 • 5 Januari 2006: Sebanyak 76 tewas akibat runtuhnya sebuah penginapan al-Rayahin di jalan Gaza, sekitar 200 meter sebelah barat Masjidil Haram.
 • 12 Jan 2006: Sedikitnya 345 jamaah tewas di Jammarat selama pelaksanaan lontar jumrah. Insiden ini terjadi pada pukul 15.30 waktu setempat usai salat Zuhur, setelah jutaan jamaah saling berdesak–desakkan di pintu masuk sebelah utara lantai dua Jammarat.

Trivia

 • Istilah Haji pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, bermakna “raja bawahan”. Dalam kesusastraan Jawa Baru, istilah Haji atau Aji masih tetap bermakna “raja”.
 • Adapun bahasa Jawa untuk Hajj (rukun Islam) adalah Kaji.

Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Haji

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s